Innovation Accounting, maak innovatie meetbaar

Maak de ontwikkeling van nieuwe producten en business modellen meetbaar en stem innovatie af met de businessstrategie

Wat is innovation accounting?

Om succesvolle innovatie ecosystemen te bouwen kunnen bedrijven niet langer enkel kijken naar de traditionele wijzen van accounting om innovatie te managen en de impact van innovatie meetbaar te maken. Om onderbouwde investeringsbeslissingen te maken over corporate startups kunnen we een combinatie gebruiken van de innovatie thesis, de strategische doelen en de noodzaak om een gebalanceerd portfolio op te bouwen. Innovatie Accounting kan gebruikt worden om de voortgang van goed idee naar schaalbaar businessmodel die deze corporate startups doorlopen te meten en te managen.

Oorsprong Innovation Accounting

De term Innovation Accounting is als eerste door Eric Ries benoemd in zijn baanbrekende boek The Lean Startup:

To improve entrepreneurial outcomes, and to hold entrepreneurs accountable, we need to focus on the boring stuff: how to measure progress, how to setup milestones, how to prioritize work. This requires a new kind of accounting, specific to startups

Eric Ries - The Lean Startup

In zijn boek verkend Eric Ries het thema Innovation Accounting om de voortgang van één enkele startup te meten. In ons boek De Corporate Startup verbreden we het principe van Innovation Accounting en kijken we naar het meten en managen van het gehele Innovatie Ecosysteem. 

Innovation Accounting is het process van het definiëren, managen en meten van innovatie in een organisatie. Zeker als we ideeën nog creëren en testen hebben we indicatoren van success nodig die niet direct zijn gelinkt aan omzet en winst. Daarom heeft elke moderne organisatie innovation accounting nodig naast de traditionele vormen van accounting.

Esther Gons - De Corporate Startup

Innovation Accounting voor corporates focust zich op het managen van de volgende drie innovatie activiteiten:

 1. Het maken van investeringsbeslissingen voor verschillende producten op verschillende momenten in hun innovatiereis van goed idee naar schaal.
 2. Het bijhouden en meten van het success van innovatieprojecten.
 3. Het beoordelen van de impact die innovatie heeft op het bedrijf als geheel.

 

Dat betekent ook dat Innovation Accounting moet worden geïmplementeerd op verschillende niveaus binnen het Innovatie Ecosysteem.

Niveaus van Innovation Accounting

De 3 onderdelen van een Innovatie Ecosysteem

Binnen ons model zijn er drie typen key performance indicators (KPI’s) die elke organisatie zou moeten bijhouden voor innovatie:

Reporting KPIs zijn verbonden aan de Innovation Practice. Ze focussen op de product teams, de ideëen die worden gegenereerd, de experimenten die worden uitgevoerd en de voortgang van de teams van ideation naar schaal.

Governance KPIs zijn verbonden aan de Innovation Management. De focus ligt op het maken van geinformeerde inversteringsbeslissingen op basis van bewijs en de innovatiepositie.

Global KPIs zijn verbonden aan de Innovation Strategy. De focus is het helpen van de organisatie om de prestaties van alle investeringen in innovatie in de context van de gehele organisatie te overzien.

 

Soorten Innovation Accounting KPI's

Hoe ziet het startup studio model eruit

Er zijn twee soorten van innovatie KPI’s die wij binnen Innovation Accounting gebruiken.

Activity metrics focussen op hoe druk het bedrijf bezig is met innovatie. Ze meten het niveau van de innovatieactiviteit. Bijvoorbeeld het aantal nieuwe producten dat is gelanceerd, het aantal experimenten dat draait, of het aantal prototypen dat is gemaakt.

Hier tegenover staan de impact metrics, welke de tastbare resultaten meten die voortkomen uit de innovatieactiviteiten. Bijvoorbeeld de leersnelheid 

Innovatielabs hebben de neiging zich te focussen op activity metrics. Dat is prima om snel de eerste successen te kunnen laten zien, maar uiteindelijk moet innovatie een echte impact hebben op het bedrijf als geheel.

Innovation Accounting in de praktijk

Omdat dit allemaal nog vrij abstract is hebben we enkele voorbeelden op een rijtje gezet van KPI’s die je kunt gebruiken om innovation accounting in te praktijk te brengen.

We hebben voorbeeld KPI’s gemaakt voor:

Infographic

We hebben een printable poster gemaakt met alle informatie over innovation accounting op deze pagina. Deze kun je gratis download en printen.

Ons software platform dat het verzamelen van
innovation accounting kpi’s te automatiseert.

Ons nieuwste boek over het meten van het innovatie ecosysteem van jouw bedrijf

Voorbeelden van Innovation KPI's voor het creëren van ideeën

KPIs

Activity Metrics

Impact Metrics

Reporting KPIs

 • hoeveelheid gegenereerde ideeën
 • hoeveelheid gekozen ideeën 
 • aantal aannames geïdentificeerd 
 • hypotheses ontwikkeld
 • minimum fail criteria bedacht

Governance KPIs

 • hoeveelheid ingediende ideeën
 • aantal genomen beslissingen
 • producten die naar de volgende fase zijn gegaan
 • gemiddeld geïnvesteerd bedrag
 • alignment with thesis
 • alignment with portfolio
 • assumption-to-knowledge ratio

Global KPIs

 • aantal producten per innovatie type (core, adjacent, transformational)
 • aantal producten per sub-fase (generate, select, review)

niet van toepassing

Voorbeelden van Innovation KPI's voor het testen van ideeën

KPIs

Activity Metrics

Impact Metrics

Reporting KPIs

 • aantal uitgevoerde experimenten
 • aantal gesprekken met klanten
 • aantal klantinterviews
 • aantal observaties van klanten
 • aantal gebouwde prototypes/MVP’s
 • aantal hackathons/design sprints
 • uitkomsten van experiment
 • aantal beslissingen genomen (pivot of doorgaan)
 • kosten-per-les
 • tijd-kosten-per-les
 • snelheid van leren
 • snelheid van valideren

Governance KPIs

 • aantal producten in de pipeline
 • aantal ingediende aanvragen
 • aantal besluiten die zijn genomen
 • aantal producten dat van fase wisselt
 • gemiddelde bedrag dat per fase wordt besteed
 • stage-gate criteria
 • aanname-tot-kennis ratio
 • % van producten dat problem-solution fit heeft
 • % van producten dat product-market fit heeft
 • % van producten dat klaar is voor schaal

Global KPIs

 • aantal producten per innovatie type (core, adjacent, transformational)
 • aantal producten per sub-fase (probleem, oplossing, omzet)
 • % of products aligned to thesis
 • aantal patenten aangevraagd
 • partnerships en samenwerkingen
 • process improvement metrics
 • aantal patenten toegekend
 • nieuwe business modellen klaar om te schalen
 • kostenbesparingen
 • innovatie conversie
 • nieuwe marktsegmenten binnengetreden

Voorbeelden van Innovation KPI's voor het schalen van ideeën

KPIs

Activity Metrics

Impact Metrics

Reporting KPIs

 • number of growth tactics tested
 • number of experiments run
 • number of customers engaged
 • number of channels tested
 • number of usability tests run
 • validation velocity
 • cohort analysis
 • pirate metrics
  (acquisition, activation, retention, revenue, referral)
 • Growth Engines
  (lifetime value, retention rates, viral coefficients)
 • revenues and profits

Governance KPIs

 • number of products in pipeline
 • number of reviews submitted
 • number of decisions made
 • number of products moving
 • sub-stages average amount
 • spent per sub-stage
 • stage-gate criteria
 • average growth rates
 • growth hypotheses validated
  return on investment (ARR, IRR, NPV) process
 • improvement metrics

Global KPIs

 • new products by type of innovation (core, adjacent, transformational)
 • % of products aligned to thesis
 • number of patent filings
 • number of products built using lean
 • partnerships and collaborations
 • innovation contribution
 • cost savings
 • innovation conversion
 • market share (new segments, shelf space, share of wallet, distribution footprint)
 • patents granted
 • customer satisfaction

Innovation Accounting artikelen

De Next Canvas
Innovation Accounting
Esther Emmely Gons

Introductie van het NEXT Canvas

We kennen allemaal het Business Model Canvas. Het Business Model Canvas is een goede design tool voor het creeëren en vernieuwen van business models. Het NEXT Canvas is echter een product-lifecycle framework, gecreeërd voor het testen van ideeën en het volgen van de voortgang van idee naar winstgevend business model.

Lees verder »

Inhoudsopgave