Onze visie en werkwijze

Bedrijfsvoering is de sleutel

Bij NEXT Amsterdam geloven wij dat innovatie de creatie van nieuwe producten en diensten die toegevoegde waarde aan de klant leveren is, ondersteund door een duurzaam en winstgevend business model. Producten en diensten waar mensen gebruik van willen maken.

Gevestigde organisaties zijn geoptimaliseerd op het uitvoeren van een business model dat al bewezen is. Innovatie is echter de zoektocht naar een nieuw business model. Wij noemen dit het Zoek vs Uitvoer paradigma.

Het process van het uitvoeren van een bekend en bewezen business model is redelijk lineair en voorspelbaar. De zoektocht naar een nieuw business model is veel meer iteratief en omvat een hoop stappen vooruit en achteruit. Alsof je door een doolhof probeert te navigeren.

Alle processen en bedrijfsvoering van een gevestigde organisatie zijn dus ook geoptimaliseerd op uitvoer, in plaats van op de zoektocht. Dat is waarom er een aparte set van processen en bedrijfsvoering nodig is voor innovatie. Anders ontstaat er een procesloze leegte, welke tot verwarring en misverstanden binnen de organisatie leidt en zullen mensen terugvallen op de processen waar ze bekend mee zijn: Processen geoptimaliseerd op de uitvoer. Zelfs als deze processen niet geschikt zijn voor innovatie.

Er moet niet enkel een algemeen begrip zijn waarom de organisatie innoveert op bepaalde gebieden, maar ook hoe om wordt gegaan met innovatie en met welke bedrijfsvoering, waardoor er helderheid ontstaat in plaats van verwarring. Er moet een duurzame omgeving gecreëerd worden voor innovatie door de hele organisatie heen, met een duidelijke set aan processen en gemeenschappelijk begrip. Deze processen en bedrijfsvoering moeten passen binnen de business strategie, zodat het mogelijk is innovatie te schalen over de gehele organisatie.

Samen werken aan een effectief innovatie infrastructuur.

Niet elke organisatie heeft dezelfde aanpak voor innovatie en niet elke organisatie heeft dezelfde processen. Wij geloven in het creëren van waarde. We helpen jou, in co-creatie, met het ontwerpen van processen en een framework dat specifiek bij jouw organisatie past. We gaan verder dan de interne accelerator. We helpen jou met het bouwen van een succesvol intern innovatieprogramma, welke langdurige waarde oplevert.

We geloven in een klantgerichte aanpak voor innovatie en gebruiken elementen van de lean startup, design thinking en de agile manier van werken om een effectieve innovatie infrastructuur te bouwen, aangepast aan de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Ontdek onze oplossingen Lees meer in ons boek