“Maar dat is het probleem niet, wij kunnen heel goed zoeken naar nieuwe ideeën en innovatieve nieuwe technologie”

Ik hoor het regelmatig als ik uitleg dat het grote verschil tussen gevestigde ondernemingen en startups zoeken versus uitvoeren is. Ik bedoel met zoeken versus uitvoeren ook niet dat zoeken naar innovatie iets is wat een corporate niet zou kunnen.

Zoeken versus Uitvoeren

Hoe zit dat dan wel met zoeken en uitvoeren? Daarvoor nemen we een stapje terug. De lean startup methodologie is inmiddels bekend bij zowel startups als grotere bedrijven. Startups lijken een manier gevonden te hebben om het snel veranderende technologische landschap en de daarbij behorende veranderingen bij te kunnen houden. Ze ontwrichten oude businessmodellen en vinden nieuwe manieren om waarde aan de klant te geven. “Leer ons die lean startup methodologie! Wij willen als startups zijn!” wordt er dan ook vaak aan mij gevraagd.

De term startup is niet voor niets verzonnen. Er was een nieuwe term nodig voor startende teams die anders waren dan startende bedrijven. Door de snel veranderende wereld van digitalisering en technologie kwamen er meer en meer teams met hele nieuwe mogelijkheden binnen een markt.

“Startups zijn startende teams die zoeken naar een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel”, zegt Steve Blank. Sommigen voegen daar nog “in een risicovolle markt” aan toe. Het belangrijkste stukje is het zoeken. Startups zoeken naar een werkend businessmodel. Ze zijn bezig met iets nieuws, in een nieuwe markt of met een nieuwe technologie wat in een rap tempo die markt kan veranderen. Ze zoeken dus naar een werkend businessmodel, waar startende bedrijven een bestaand model hebben waarop geschaald moet gaan worden. Jonge startende bedrijven beginnen al met een businessmodel dat eerder bewezen is, ze hoeven dus niet te zoeken, ze kunnen meteen gaan uitvoeren. En dat is meteen ook het belangrijkste verschil tussen gevestigde bedrijven en startups. Waar startups zoeken, zijn gevestigde bedrijven tot in de puntjes uitgerust om uit te voeren. Alle processen, tot de boekhouding aan toe zijn geoptimaliseerd om uit te voeren en kosten te optimaliseren.

De lean startup methodologie en het ritme van creëren / testen / leren is bedacht om de risicovolle fase van het zoeken naar een werkend businessmodel minder risicovol te maken. Door aannames eerst te testen in plaats van een jaar software te bouwen, weet je eerder of een idee daadwerkelijk bestaansrecht heeft en kun je ook eerder besluiten of je er mee verder moet of niet. Dit ritme en de manier van werken klakkeloos overnemen als bestaand bedrijf werkt niet, want als bedrijf zul je je kernproducten moeten bewaken en blijven optimaliseren. Om goed te kunnen innoveren zul je dus een manier moeten vinden om juist dat ritme van zoeken naar iets dat werkt, het starten van meerdere ideeën en beoordelen op de juiste metrics die passen bij dat zoeken moeten incorporeren in de huidige processen die voornamelijk ingericht zijn op optimalisatie en uitvoeren. Want als je een innovatie project blijft beoordelen op ROI is het grootste risico van een corporate startup het mislukken door voortijdig te schalen. Hoe je dit doet beschrijven we in ons boek De Corporate Startup.

Gerelateerde artikelen

Product lifecycles
Esther Gons

Innoveren of sterven!

We kennen natuurlijk allemaal dit veelgebruikte gezegde. Maar het is ook het antwoord dat ik het vaakst krijg als ik aan bedrijven vraag wat hún dringende reden is om te innoveren. “We moeten wel, we worden links en rechts ingehaald door startups.” “We moeten wel, anders overleven we het niet.” De reden is dan ook heel vaak de realisatie dat de huidige product levenscyclus een einde heeft.

Read More »

De
Corporate Startup

Ontvang de eerste twee hoofdstukken van De Corporate Startup en onze masterclass corporate innovation emailreeks gratis:

De Corporate Startup boek