Download het canvas

Nog een canvas? Dat klopt, maar deze is anders. We kennen allemaal het Business Model Canvas. Het Business Model Canvas is een goede design tool voor het creeëren en vernieuwen van business models. Het NEXT Canvas is echter een product-lifecycle framework, gecreeërd voor het testen van ideeën en het volgen van de voortgang van idee naar winstgevend business model. Het NEXT Canvas visualiseert de vier vormen van bewijs dat elk idee nodig heeft om een winstgevend business model te worden. Als eerste moet het team bewijzen dat er een daadwerkelijk probleem is dat opgelost moet worden. Met een duidelijk probleem in gedachten, is er bewijs nodig dat er een oplossing kan worden gecreeerd om dat probleem op te lossen. Nadat er een bewezen oplossing is gemaakt, moet er bewezen worden dat en in welke vorm de klant wil betalen. Als laatste moet het team bewijzen dat he business model kan worden geschaald.

The 4 steps from idea to proven business model

1. Bewijs het probleem

Het belangrijkste onderdeel van elk business model is de vraag welk probleem je oplost voor welke klant. De eerste stap in het Canvas focust op het vinden van bewijs dat er een daadwerkelijk probleem is. Het helpt je met het definieren van een eerste grove customer segment en het inzoomen op het probleem.

2. Bewijs dat je oplossing het probleem oplost

Nadat je het probleem van je klant duidelijk hebt, is het belangrijk om te begrijpen waarom de klant jouw oplossing zou willen inhuren. Welke taak probeert je klant te voltooien? (Welke ‘Job to be done’?). Enkel nadat je dat weet kun je gaan nadenken over een mogelijke oplossing.
Natuurlijk hebben de meeste corporate startups en ook de meeste startup founders al lang een oplossing in gedachten. Een visie voor een betere toekomst. Het is echter heel belangrijk om bij het begin te beginnen en een duidelijk probleem te vinden. Anders kun je nooit de perfecte oplossing bouwen om het probleem van je klant op te lossen.
Terwijl je werkt aan je oplossing, kan het zijn dat je er achterkomt dat je de verkeerde klant voor ogen had, of dat je toch niet helemaal wist welk probleem je klant probeert op te lossen. Het helpt dan een iteratie te doen over het canvas en weer terug te gaan naar de Probleem stap. Kijk nogmaals naar je aannames en het bewijs dat je hebt verzameld, zodat je een produkt of dienst kunt bouwen waar je klant echt op zit te wachten.

3. Bewijs dat de klant wilt betalen

Nadat je een oplossing hebt gemaakt die je klant echt wilt hebben, is het belangrijk om dat ook meetbaar te maken. Dat doe je door eerst de juiste analytics in te stellen en daarna door te bewijzen dat en op wat voor een manier je klant wilt betalen. Er kan geen winstgevend business model zijn, zonder klanten die de portemonnee trekken en geld naar je overmaken!
Tijdens deze stap komt het regelmatig voor dat de perfecte klant die je voor ogen had, niet bereidt is om te betalen, of niet genoeg, Het is dan tijd om een pivot te maken. Een pivot betekent dat je alle eerdere stappen opnieuw zult moeten doorlopen. Van Probleem, tot Oplossing en Verdienmodel.

4. Bewijs dat je kunt schalen

De moeilijkste stap richting een winstgevend business model is het bewijs dat je kunt schalen. Je moet in staat zijn om van een early evangelist naar een veel groter segment te groeien. Een segment dat groot genoeg is om te schalen. Dit grotere segment heeft hoogstwaarschijnlijk andere problemen, een andere Job to be Done, heeft mogelijk een net wat andere oplossing nodig en is wellicht enkel bereidt op een andere manier te betalen. Je bent nu aan het puzzelen met alle acht vakjes van het canvas, om deze laatste stap ook te kunnen bewijzen.

Gerelateerde artikelen

Zoeken versus Uitvoeren
Esther Gons

Zoeken versus Uitvoeren

Ik hoor het regelmatig als ik uitleg dat het grote verschil tussen gevestigde ondernemingen en startups zoeken versus uitvoeren is. Ik bedoel met zoeken versus uitvoeren ook niet dat zoeken naar innovatie iets is wat een corporate niet zou kunnen.

Read More »

De
Corporate Startup

Ontvang de eerste twee hoofdstukken van De Corporate Startup en onze masterclass corporate innovation emailreeks gratis:

De Corporate Startup boek