Het verschil tussen het NEXT Canvas en het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (BMC) is een strategisch management en lean start-up template wat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe of het beschrijven van bestaande businessmodellen. Het is een visueel overzicht met elementen die de waardepropositie, infrastructuur, klanten en financiën van een bedrijf of product beschrijven.

In andere woorden is het BMC een ontwerptool voor het maken of vernieuwen van businessmodellen. Het BMC wordt vaak gebruikt tijdens brainstormsessies en om regelmatig de levensvatbaarheid en haalbaarheid van businessmodellen te controleren.

Het NEXT Canvas is echter een kader voor de levenscyclus van producten die worden gebruikt om businessmodellen te testen en de voortgang van een idee te volgen wat wordt omgezet in een gevalideerd en winstgevend businessmodel.

Het NEXT Canvas visualiseert de vier typen bewijs die een idee nodig heeft. Als eerste moet het team bewijzen dat er een probleem is om op te lossen, zodat er een oplossing kan worden bedacht om dat probleem op te lossen. Nadat er een bewezen oplossing bedacht is, moet er bewijs zijn dat klanten zullen betalen en tot slot moet het team bewijzen dat het businessmodel schaalbaar is.

Dit is geen lineair proces. Wanneer de oplossing wordt bewezen, moet mogelijk verder ingezoomd worden op het probleem. Wanneer het team klaar is om te bewijzen dat het businessmodel kan worden geschaald, moet het hele NEXT Canvas opnieuw worden bekeken om het businessmodel geschikt te maken voor het grotere klantensegment. Het is interessant om te zien dat het moeilijker in plaats van makkelijker wordt om een ​​businessmodel te bewijzen naarmate het idee verder evolueert naar schaal. Het team goochelt met steeds meer puzzelstukjes die bij elkaar moeten passen om een ​​businessmodel te laten werken. Het BMC wordt regelmatig gebruikt in dit proces om de  levensvatbaarheid en haalbaarheid van het beoogde businessmodel te blijven controleren.

Het NEXT Canvas en het BMC sluiten elkaar dus niet uit, maar werken goed samen als hulpmiddelen om ideeën te creëren, te testen en te vernieuwen.

Gerelateerde artikelen

Esther Gons

Zoeken versus Uitvoeren

Ik hoor het regelmatig als ik uitleg dat het grote verschil tussen gevestigde ondernemingen en startups zoeken versus uitvoeren is. Ik bedoel met zoeken versus uitvoeren ook niet dat zoeken naar innovatie iets is wat een corporate niet zou kunnen.

Read More »
Esther Gons

Innoveren of sterven!

We kennen natuurlijk allemaal dit veelgebruikte gezegde. Maar het is ook het antwoord dat ik het vaakst krijg als ik aan bedrijven vraag wat hún dringende reden is om te innoveren. “We moeten wel, we worden links en rechts ingehaald door startups.” “We moeten wel, anders overleven we het niet.” De reden is dan ook heel vaak de realisatie dat de huidige product levenscyclus een einde heeft.

Read More »

De
Corporate Startup

Ontvang de eerste twee hoofdstukken van De Corporate Startup en onze masterclass corporate innovation emailreeks gratis: