Governance is de sleutel tot bedrijfsbrede innovatie

Veel van de organisaties waar wij mee werken herkennen het ritme van innovatie en het verschil tussen zoeken en uitvoeren. Het ritme van innovatie is anders en minder lineair dan het ritme van andere processen binnen gevestigde bedrijven. Innovatie is de zoektocht naar een business model waarvan we nog niet weten dat het werkt, waar gevestigde bedrijven gewend zijn een bestaand en bewezen model uit te voeren. De noodzaak om te starten met een framework en enige vorm van proces of governance (ook wel bedrijfsvoering genoemd) voor innovatie wordt echter gezien als counter productief.

Innovatie is iets wat je vrij moet laten, iets wat je niet kunt controleren of meten! Dus waarom hebben we dan processen nodig? Het zijn argumenten die wij vaak tegenkomen. Ondanks dat we het er mee eens zijn dat je innovatie niet altijd kunt controleren, is het niet waar dat innovatie in een leegte moet opereren.

Gevestigde bedrijven zijn doordrongen van processen. Beslissingen worden gemaakt door middel van processen en governance die al lange tijd bestaan. We zijn het er ons soms niet van bewust dat deze bedrijfsbrede processen de cultuur en manier van werken definiëren. Het is echter nodig om ideeën en afspraken over de gehele organisatie af te kunnen spreken. Hoe kunnen werknemers anders weten welke beslissingen ze moeten maken en waarom? Bewust geen processen definiëren voor innovatie zorgt ervoor dat mensen zelf gaan interpreteren hoe ze met innovatie om willen gaan. De meeste mensen zullen kijken naar de processen en governance die er al zijn binnen het bedrijf. Ze vallen daarmee terug op een process of stuk governance wat wellicht niet helemaal past, maar het is voor hen nog altijd eenvoudiger dan niet te weten hoe ze ergens mee om moeten gaan. Door het niet creëren van een algeheel begrip wat innovatie is voor de organisatie ontstaat er een leegte, dat tot verwarring en misverstanden leidt. Leegtes kunnen niet bestaan binnen een organisatie. Daardoor zal er automatisch bestaande governance toegepast worden, ook al past dat niet in dit geval.

Er moet een algeheel begrip zijn waarom het bedrijf innoveert op bepaalde gebieden en hoe er met innovatie wordt omgegaan. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid in plaats van onduidelijkheid. Er moet een duurzame omgeving gecreëerd worden voor innovatie door de hele organisatie heen, met een duidelijke set aan processen en gemeenschappelijk begrip. Deze processen en governance moeten afgestemd worden op de bedrijfsstrategie, zodat het mogelijk wordt innovatie te schalen over de gehele organisatie.

Gerelateerde artikelen

Zoeken versus Uitvoeren
Esther Gons

Zoeken versus Uitvoeren

Ik hoor het regelmatig als ik uitleg dat het grote verschil tussen gevestigde ondernemingen en startups zoeken versus uitvoeren is. Ik bedoel met zoeken versus uitvoeren ook niet dat zoeken naar innovatie iets is wat een corporate niet zou kunnen.

Read More »

De
Corporate Startup

Ontvang de eerste twee hoofdstukken van De Corporate Startup en onze masterclass corporate innovation emailreeks gratis:

De Corporate Startup boek